Privacybeleid


Algemeen

Wanneer u gebruik maakt van deze website worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is debestemarkt.nl te Amersfoort.
De gegevensverwerking is niet gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
Debestemarkt.nl valt onder artikel 40 van het vrijstellingenbesluit wet bescherming persoonsgegevens. debestemarkt.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen.
Debestemarkt.nl houdt zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door debestemarkt.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website of contact op te nemen met andere gebruikers van onze website;
- Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van debestemarkt.nl;
- Om u een eventuele nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden.
Hierop geldt de volgende uitzondering. Het is mogelijk dat debestemarkt.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt gesteld om bepaalde gegevens aan derden te verstrekken. Een voorbeeld daarvan is het verstrekken van gegevens aan politie en/of justitie in het kader van een opsporingsonderzoek.
Debestemarkt.nl zal aan dergelijke verzoeken voldoen zonder daarvoor u toestemming te vragen.

Beveiliging gegevens
Debestemarkt.nl draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Onze website is zo ingericht dat transport van uw persoonlijke gegevens altijd via een beveiligde SSL-verbinding verloopt. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen.
De betreffende database is uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Debestemarkt.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te (laten) beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
Debestemarkt.nl is niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot ons systeem.

Cookies
Debestemarkt.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek en het plaatsen van advertenties bij debestemarkt.nl voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen en mogelijk ook buiten onze website volgen. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. 
Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via onze website terecht komt op een website van een derde, dan zijn de eventuele voorwaarden en privacyregels van die betreffende derde van toepassing.

Wijziging van dit Privacybeleid
Debestemarkt.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid.
Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.
Wij raden u aan deze pagina geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het eldende

Privacybeleid op de hoogte bent.
Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2017.